O Adikto

Provázíme klienty od prvního kontaktu – přes intenzivní léčbu – až do dlouhodobého doléčovacího programu.

Ambulantní léčba v Adikto nabízí nejúčinnější a praxí ověřené postupy v léčbě závislostí a jiných duševních poruch.

Žádná pracovní neschopnost, žádný pobyt v léčebně. Během léčby nadále fungují všechny stabilní body vašeho života: rodina, práce, volný čas.

Sehraný tým odborníků s desítkami let klinických zkušeností ve zdravotnictví.

Kombinace psychiatrické, psychoterapeutické a adiktologické péče – nečekáte na termíny, vše máte pod jednou střechou v plynulé návaznosti.

Běžně má psychiatr na pacienta pár desítek minut, čekací lhůty jsou nekonečné. V Adikto dopřejeme každému klientovi dostatek času pro léčbu, aby mohl naplno využívat naše odborné znalosti.

MUDr. Miroslav Novotný

psychiatr Adikto

„Důležité jsou pro mě respekt, pravdivost, autentický přístup a vzájemná důvěra.“

Jsem psychiatr a psychoterapeut. Během své klinické zkušenosti jsem se učil od mistrů oboru na nejprestižnějších pracovištích pro léčbu závislostí v ČR. V psychoterapii jsem měl ohromné štěstí na skvělé lektory a supervizory. 

Přes 20 let se zabývám diagnostikou a léčbou duševních poruch, mou hlavní specializací je léčba návykových nemocí a individuální, skupinová a rodinná psychoterapie. 

Jsem zdrženlivý k jednoduchým návodům JAK BÝT ŠŤASTNÝ. Na druhou stranu si myslím, že pohled z neutrálního místa na některé obtíže a přijetí zodpovědnosti za vlastní sílu může přinést nebývale rychlé změny! Podporuji dlouhodobé, stabilní a bezpečné změny v životě, ne zbrklá a zkratkovitá řešení.