Psychoterapie

Podpora a pomoc v náročných životních situacích.

Základem psychoterapie je bezpečný a otevřený terapeutický rozhovor mezi pacientem a terapeutem

Hlavním cílem je pro nás podpora klienta pro znovuzískání stability v životě.

Poskytneme vám podporu a prostor pro hledání vašich „slepých skvrn“ a nefunkčních životních scénářů.

Jedním z hlavních principů, který zastáváme, je zaměření na potřeby klienta.

Budeme společně hledat možnosti, jak můžete sami sobě v aktuální životní situaci porozumět, jak bezpečně reagovat v náročných situacích a také jak být v kontaktu sám se sebou.

Stejně jako neexistuje zázračná pilulka na štěstí, nemáme v kapse žádné zázračné rady a řešení, které vyřeší vaši životní situaci.

Myslíme si, že ke změně není NIKDY pozdě. A ideální čas ke změně je právě TEĎ.

Definice psychoterapeutické léčby jsou různé. Za nás cíle psychoterapie trefně vystihuje citát docenta Václava Mikoty:

„Pacienta je třeba doprovázet na cestě, která vede od bezmyšlenkovitého přizpůsobení nouzovým podmínkám přes terapeutický vztah, v němž pozná individuální problémy, jež vyústily do beznaděje a ztráty víry v lidi, dokud nezačne vstupovat do spontánních mezilidských vztahů, podporujících v něm dobrý pocit ze sebe samého.“

Kdy je psychoterapeutická péče na místě?

Problémy v partnerských a rodinných vztazích.

Osobní krize, náročné životní situace, provázení a doprovázení jimi.

Úzkostné a depresivní stavy, poruchy nálad.

Pocity nenaplněného života, neúspěchu, hledání sebe sama, sebepoznání.

Pokud někdo z vaší rodiny má závažné problémy, které nechce řešit a nesouhlasí ani s rodinnou terapií – problematika spoluzávislosti.

Dlouhodobě abstinujete, došlo ke zhoršení psychického stavu a potřebujete tyto obtíže nějakým způsobem zpracovat. Přece nepodlehnete!

U nás můžete využít různé terapeutické přístupy

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Pravidelné setkávání 1–2x týdně s psychoterapeutem. Setkávání je možné osobně, ale poskytujeme i online terapie – dle vzájemné domluvy.

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Osobní setkávání dle daného léčebného programu ve skupině v počtu 5–8 osob pod vedením 1–2 psychoterapeutů. Naším cílem je nabízet skupiny uzavřené.

RODINNÉ/PARTNERSKÉ PORADENSTVÍ nebo TERAPIE

Poradenství poskytujeme jako jednorázové poskytnutí informací o léčbě a případných doporučeních. Rodinná nebo partnerská terapie je plánované opakované setkávání s dohodnutým plánem a zakázkou s frekvencí 1x za 3–4 týdny.