Psychiatrie

Léčíme úzkostné, depresivní a další duševní poruchy.

Uzavřený smluvní vztah s VZP

 

Vždy doporučujeme kombinaci psychiatricképsychoterapeutické péče. V některých případech bývá obtížné rozhodnout, zda obtíže, které vás trápí, vyžadují nějakou léčbu nebo dokonce nasazení medikace. Mnoho příznaků psychiatrických onemocnění zažívá každý, ale většinou po přechodnou dobu a v intenzitě, která umožňuje běžné fungování v životě. Příznaky – jako úzkost, propady nálad, užívání návykových látek – se mohou objevovat a opět mizet.

Cílem psychiatrické péče v našem zařízení je v první řadě podrobné mapování průběhu psychických obtíží, souvislost příznaků s jinými životními událostmi nebo tělesnými obtížemi.

V dalším kroku probereme, zda závažnost vašich obtíží naplňuje kritéria definovaných onemocnění nebo syndromů – pro lepší pochopení dynamiky obtíží a případné další prognózy. V diagnostice se opíráme o klasifikační systémy MKN-10 a DSM V.

Co patří mezi nejčastější příznaky spojené s duševními poruchami?

Úzkostné stavy, nadměrné obavy, propady nálad, poruchy spánku, ztráta radosti ze života a také nadměrné užívání návykových látek. Lidská psychika je nekonečně rozmanitá. A je potřeba individuálně zhodnotit průběh právě vašich individuálních potíží.

Jak probíhá léčba a jak často se uvidíme

Léčbu psychických obtíží naplánujeme vždy společně a domluvíme optimální postup. Může zahrnovat pravidelné kontroly bez medikace nebo můžeme společně zvážit nasazení některého z druhů léků. Domnívám se, že dostatečně kvalitní dlouhý kontakt a rozhovor hlavně v počátcích léčby je nezbytný pro kvalitní diagnostiku a nastavení případné medikace.

Pravidelné kontroly jsou v psychiatrii důležité pro hodnocení efektu doporučeného plánu léčby. V počátcích je nejvýhodnější frekvence 1x za týden, po ústupu obtíží a stabilizaci stavu jsou kontroly méně časté.

Při zařazení do programu pro léčbu závislostí navíc získáte kromě výše uvedeného doporučení k užívání specifických léků používaných v léčbě závislostí: disulfiramu (Antabus) a anticravingových preparátů pro zvládání touhy po návykové látce.

Abychom to usnadnili třeba i mimopražským klientům, je možné poskytování psychiatrické péče online. Minimálně 1x za měsíc je ale nezbytné osobní setkání – kromě klientů pečujeme o příjemnou přátelskou atmosféru Adikto, uvidíte sami…