Vstupní pohovor před léčbou

90 minut, které odstartují vaši změnu k lepšímu životu. Přijďte sami nebo s blízkým člověkem.

Probereme všechna vaše očekávání, obavy a plány.

Projdeme váš životní příběh – anamnézu. Je vhodné přinést s sebou další lékařské zprávy, přehled užívané medikace, základní zdravotní údaje o vás apod.

Zjistíme, co vám v životě přináší stabilitu, co ve vašem případě funguje, a naopak, v čem potřebujete podpořit

Doporučíme vám, co můžete podniknout, jaký léčebný plán vám může pomoci.

Podrobně rozebereme přínosy jednotlivých druhů terapie.

Zvážíte, jaké léčebné strategie využijete.

V případě, že potřebujete jiný druh léčby, předáme vám kontakty do jiných zařízení.

Celkový čas na vstupní rozhovor je 90 minut. Pokud vám na schůzce pomůže přítomnost blízké osoby, může s vámi přijít třeba kamarád nebo někdo z rodiny.

Struktura rozhovoru odpovídá komplexnímu psychiatrickému vyšetření.

Vstupním pohovorem se k ničemu nezavazujete, nicméně může být zahájením léčby a odstartováním vaší změny!